Sunday, June 13, 2010

INFO SIRAH : PERJANJIAN PAKATAN AL FUDHUL:

Perjanjian ini dimeteraikan dumah Abdullah Ibnu Jad’an oleh qabilah-qabilah Quraisy dari Bani Hashim, Bani Mutalib, Bani Asad, dan Taym Bin Murrah. Perjanjian ini dilakukan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang dizalimi di Mekah dan membasmi kezaliman di Makkah. Rasulullah (s.a.w) sungguh kagum dengan perjanjian itu walaupun ianya berlaku di zaman Jahiliyyah. Baginda bersabda:

“Sesungguhnya aku telah menyaksikan suatu perjanjian bersama-sama bapa –bapa saudaraku di rumah Abdullah Bin Jud’an yang lebih aku kasih dari unta yang merah dan kalau aku diajak kepadanya di zaman Islam, nescaya aku menyahutnya

No comments:

Post a Comment